+31 (0)113-312413
info@zonweringsgravenpolder.nl
4431 NK 's-Gravenpolder
Spoorstraat 51

Verkoopinformatie

Zonwering 's-Gravenpolder

Prijs

Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW

Voorraad

Alle bestellingen worden op maat gemaakt, hierdoor hebben wij geen voorraad producten.

Verzendkosten

Binnen Nederland: Bij bestellingen onder de € 150,00 in Nederland worden er verzendkosten in rekening gebracht dit is € 19,95 per bestelling. Voor klanten in België, Duitsland, Groot Brittannië en Polen worden dezelfde verzendkosten in rekening gebracht als in Nederland

Uw bestelling

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per email met uw besteloverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
Uw aanbetaling dient binnen 7 dagen na besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling definitief door ons wordt geproduceerd en daarna direct zal worden verzonden.

Annuleren

Elke bestelling mag, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Hiertoe stuurt u een email naar info@zonweringsgravenpolder.nl. Uw annulering zal door ons per email bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft (aan)betaald, zullen wij het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening terugstorten.
Alle bestellingen worden op maat gemaakt volgens uw specificaties, derhalve is de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen op onze leveringen niet van toepassing. Zonweringsgravenpolder.nl kan na opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant weigeren.

Leveren

Alle zonweringen worden in principe binnen 1 werkdag na ontvangst van de (aan)betaling in productie genomen. De producten hebben een productietijd van 5 tot 10 werkdagen. Lukt het niet de producten binnen voornoemde termijn te produceren, dan wordt u hiervan voor het verstrijken van deze termijn via e-mail op de hoogte gebracht. Wij zullen u een nieuwe levertermijn voorstellen en wachten vervolgens uw reactie af, of u akkoord kunt gaan met de nieuwe levertermijn dan wel uw bestelling (kosteloos) annuleert. Nadat de producten geproduceerd zijn worden deze binnen 2 werkdagen aangeboden aan de transporteur. Als artikelen een langere levertijd hebben, dan zullen wij u hiervan via email op de hoogte stellen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij staking van de posterijen.
Beschadigd bij levering
Alvorens u uw bestelling aanneemt check dan goed of het niet beschadigd is. Is het pakket aanzienlijk beschadigd, neem dan het pakket niet aan en meldt dit aan ons. Mocht u onverhoopt toch een beschadigd product hebben ontvangen, dan moet u dit tijdig aan ons melden. Dit kan per e-mail of telefonisch. Een nieuw product zal dan zo spoedig mogelijk naar u worden verzonden.

Retourneren

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het product desondanks niet conform uw bestelling zijn, meldt dit dan tijdig per e-mail aan info@zonweringsgravenpolder.nl Deze mail zal door ons worden bevestigd met vermelding van het retouradres. Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het product spoedig herstellen of vervangen en wederom aan u versturen.

Garantie

Zonweringsgravenpolder.nl biedt, naast de wettelijke rechten, 2 jaar garantie in geval van materiaal- en fabricagefouten, mits onze producten op de juiste wijze zijn geïnstalleerd. De op de aankoopfactuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum van de garantietermijn. Ingeval van een terechte klacht binnen de garantietermijn wordt het product (deels) vervangen, dan wel (deels) gerepareerd of wordt de koop ontbonden. De verzendkosten komen in dergelijke gevallen voor rekening van zonweringsgravenpolder.nl. Onze garantie dekt niet de staat van noch schade aan het product veroorzaakt door ongelukken, veranderingen, bloot staan aan bepaalde weersomstandigheden, misbruik, of gebreken die te wijten zijn aan meten, montage,reiniging od onderhoud, dan wel veroorzaakt zijn door normale slijtage.

Klachten

Hebt u over onze artikelen en/of diensten een klacht, schroom dan niet om dit kenbaar te maken via info@zonweringsgravenpolder.nl of bel 0113-312413, of schrijf naar zonweringsgravenpolder.nl, Spoorstraat 51, 4431 NK 's-Gravenpolder (NL). Uiterlijk binnen 3 werkdagen ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw klacht. Vervolgens kunt u binnen 14 per e-mail een inhoudelijke reactie tegemoet zien.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina en/of website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van zonweringsgravenpolder.nl.

Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist zonweringsgravenpolder.nl. Mocht dit tot een conflict leiden dan kan de gang naar de geschillencommissie dan wel de bevoegde rechter gemaakt worden.
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.